Dofinansowanie

Logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:

"Podniesienie konkurencyjności firmy MEDIA TARGET poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku budowy i wyposażenia nowoczesnej Agencji Reklamowej."

Nazwa Beneficjenta:

MEDIA TARGET Paweł Kapuśnik

Wartość projektu:

582 276,01 PLN

Kwota dofinansowania:

199 978,41 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Polityka prywatności i cookies